GROTE BETOGINGVAN DE GEZONDHEIDSZORG EN ZIJ DIE VERGETEN ZIJN: TWEEDE EDITIE!

Ons zorgsysteem wordt al jaren ondermijnd door onderfinanciering. Ondanks de pandemie hebben opeenvolgende regeringen hun politiek niet fundamenteel gewijzigd. Na maandenlang actievoeren en onder druk van de actualiteit is er zeker en vast vooruitgang geboekt, maar die veranderingen zijn miniem en op het terrein zien we nauwelijks evolutie. Waar zijn de bijkomende middelen na drie golven?

Sterker nog: om de pandemie het hoofd te bieden, leent de overheid geld aan de ziekenhuizen maar dat geld zal vroeg of laat terugbetaald moeten worden!… Full text

Residentie Hallepoort in actie: voel de raad van bestuur aan de tand!

Velen onder u hebben ons gevraagd hoe de strijd van de werknemers in de Hallepoort kan ondersteund worden om een einde te maken aan het klimaat van terreur, hun loon uitbetaald te krijgen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Gealarmeerd door onze acties heeft een buurtbewoner het initiatief genomen om de Raad van Bestuur, die zich al vijf maanden in stilzwijgen wentelt, aan te schrijven.
Net als hij, kan je de Raad vragen te reageren! Hier is een voorbeeldtekst die u naar dit e-mailadres kan sturen.… Full text

Nationale Algemene Vergadering van La santé en lutte !

We kijken uit naar uw komst op 15 oktober om 19.00 uur voor de Nationale Algemene Vergadering van La santé en lutte. Deze Algemene Vergadering zal een gelegenheid zijn om onze realiteiten uit te wisselen, de balans op te maken en de voortzetting van de beweging voor te bereiden na een vrij succesvolle Grote Manifestatie, we kunnen het zeggen, dank aan jullie allemaal!

Tri Postal. Avenue Fonsny 48, 1060 Saint Gilles.

https://www.facebook.com/events/333187841131669/

uw winst, onze doden

Terug naar de tekst die we bij onze actie van 14 juni hebben voorgelezen:

“Vandaag keren we het bezuinigingsbeleid in Brussel, Charleroi en Luik de rug toe.

Het opzetten van deze bijeenkomsten is geen eenvoudige opgave geweest. We hadden te maken met de druk van de burgemeesters Close en Prévot die, in een tijd waarin de samenleving als geheel uit de lockdown komt, waarin de regering ons aanmoedigt om weer aan het werk te gaan en te consumeren, ons het zwijgen opleggen door een verbod op demonstraties.… Full text

LEVE DE STRIJD!

Honderden mensen in Charleroi, Brussel, Luik en Namen, om te vechten voor herfinanciering!

Gisteren kwamen we met honderden bijeen in Charleroi, Brussel, Luik en Namen om de herfinanciering van de gezondheidszorg te verdedigen en het beleid van de regering tijdens de Covid-19-crisis af te keuren.

Deze bijeenkomsten zijn overal uitstekend verlopen, ondanks de druk van de politie. Het recht om te demonstreren, dat onder andere is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, is een van de meest fundamentele rechten in een democratie.… Full text