uw winst, onze doden

Terug naar de tekst die we bij onze actie van 14 juni hebben voorgelezen:

“Vandaag keren we het bezuinigingsbeleid in Brussel, Charleroi en Luik de rug toe.

Het opzetten van deze bijeenkomsten is geen eenvoudige opgave geweest. We hadden te maken met de druk van de burgemeesters Close en Prévot die, in een tijd waarin de samenleving als geheel uit de lockdown komt, waarin de regering ons aanmoedigt om weer aan het werk te gaan en te consumeren, ons het zwijgen opleggen door een verbod op demonstraties.… Full text

AG BRUSSEL – 3 – 07/02/20

Notulen van de 3e Algemene Vergadering van de Volksgezondheid in Brussel.

  1. Welkom en korte presentatie van de gezondheid in de strijd
  2. Screening van de twee documentaires :
  3. Uitwisselingen:
  • merchandising
    Het begrip rentabiliteit is meer en meer aanwezig in zorgstructuren, winkelcentra in ziekenhuizen, …
  • openbaar/privé
    Weinig openbare ziekenhuizen in België, dezelfde dynamiek in de private sector als in de publieke sector (misschien moeilijker in de publieke sector vanwege de wens om de publieke sector te ontmantelen? )

Er zijn speciale diensten in de particuliere sector (te bedienen door de specialist…), facturering van korte bezoeken door de specialisten in de kamers.… Full text

IN HET ZICHT VAN DE TWEEDE GOLF, WIL DE STAAT ONS OPEISEN.

Nadat de regering van plan was de bedrijven en de industrie in een geforceerd tempo te deconficeren, zonder zich te houden aan de termijnen voor het meten van de effecten, bereidt ze zich nu voor op de komst van de tweede golf met de vordering van het personeel in de gezondheidszorg!

Het anticipatiebeleid van de overheid bestaat immers niet uit het massaal screenen van de bevolking of het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan de bevolking, of zelfs het afremmen van de eetlust van de aandeelhouders, maar uit het voorbereiden van de gezondheidszorg op het zeer waarschijnlijke optreden van een tweede golf.… Full text