Onze eisen

Op onze Algemene Vergadering van 13 september 2019 hebben we gestemd over de volgende eisen:

Een herfinanciering van de gezondheidszorg [1] met transparantie over het gebruik van het budget. Een halt toeroepen aan de dynamiek van de vercommercialisering van de gezondheidszorg. De inzet van meer personeel om de kwaliteit van de zorg voor iedereen te waarborgen. Een verhoging van de salarissen van alle beroepen in de gezondheidszorg[2]. Een einde aan de werkonzekerheid. Een einde aan het gebruik van de particuliere sector door het uitbesteden van diensten. Een verbetering van onze werkomstandigheden: weg van de logica van ketenacties en terug naar een humane zorg voor de patiënten in zijn geheel. Een echt beleid van aantrekkelijkheid voor de gezondheidsberoepen. Om betrokken te zijn, zowel patiënten als gezondheidspersoneel, bij alle belangrijke beslissingen die de sector aangaan. Een collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies en met compenserende inhuur. Een herziening van de beheersnormen [3]. Een echt beleid van welzijn op het werk en een stopzetting van onmenselijk en autoritair beheer dat personeel en patiënten behandelt als cijfers en statistieken. Maatregelen ter bestrijding van de verschillende vormen van intimidatie en discriminatie [4]. Een verlaging van de pensioenleeftijd. Toegang tot waardige en humane gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht onze sociale en/of culturele afkomst. Een ontwikkeling van de zorg en eerstelijnszorg via het systeem van medische huizen. Een einde aan de geforceerde hyperflexibiliteit[5]. Een echte bescherming van het moederschap. Een verbetering van de toegang tot verplegingsstudies en het beëindigen van het gebruik van stagiairs als vrije arbeidskrachten voor de instellingen. Een beschouwing van het tijdstip van verandering.

Er is ook besloten om zoveel mogelijk te convergeren met andere sociale bewegingen.