Residentie Hallepoort in actie: voel de raad van bestuur aan de tand!

Velen onder u hebben ons gevraagd hoe de strijd van de werknemers in de Hallepoort kan ondersteund worden om een einde te maken aan het klimaat van terreur, hun loon uitbetaald te krijgen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Gealarmeerd door onze acties heeft een buurtbewoner het initiatief genomen om de Raad van Bestuur, die zich al vijf maanden in stilzwijgen wentelt, aan te schrijven.
Net als hij, kan je de Raad vragen te reageren! Hier is een voorbeeldtekst die u naar dit e-mailadres kan sturen.
administration@societeroyaledephilanthropie.be;
En aarzel niet om ons in BCC te zetten: lasanteenlutte@gmail.com
Zij rekenen op stilte en terreur, wij op organisatie, solidariteit en strijd. Samen zullen we winnen!
Standaardbrief voor de Raad van Bestuur

Beste,

Ik schrijf u over de verontrustende getuigenissen van personeelsleden van de residentie Porte de Hal die La santé en lutte sinds 4 maanden publiceert.
Uw instelling was een van de meest gerenommeerde in Brussel. Deze getuigenissen onthullen vandaag een wrak, zowel op het vlak van beheer als op menselijk vlak.
Ik schrijf u om te vragen zo snel mogelijk te handelen, voor het welzijn van de werknemers en de bewoners. De eisen van de werknemers luiden als volgt:

Voor het respect van de werknemers:

  • Verandering van directie en een einde aan het autoritair management,
  • Lonen correct en op tijd uitbetaald,
  • Aanstelling van een HR-verantwoordelijke als referentiepunt voor de eisen van de werknemers, zoals voorheen,
  • Stop met zieke werknemers onder druk te zetten,
  • Stop met het verschuiven van taken en het lapmiddelenbeleid.

Om voldoende middelen te garanderen:

  • Onmiddellijke vervanging van defecte kameralarmen en telefoons,
  • Toegang tot en levering van voldoende verzorgingsmateriaal,
  • Stop met de gedwongen flexibiliteit tussen diensten, dwing de werknemers niet van de ene eenheid naar de andere te rennen, waardoor het werk wordt gedesorganiseerd en zij de draad en de zin van het werk kwijtraken,
  • Onmiddellijke vervanging van personeelsleden bij ziekte; – Onmiddellijke vervanging van personeelsleden die met pensioen gaan of om andere redenen vertrekken.

Wat bent u van plan te doen om deze situatie te verhelpen?
Met vriendelijke groet
XXX