Teken onze petitie

Om onze petitie namens uw organisatie te ondertekenen, stuurt u ons een e-mail op lasanteenlutte@gmail.com. Om onze petitie namens u te ondertekenen, klikt u op de link Online petitie

Kwaliteitszorg voor iedereen!

Sinds enkele maanden wordt het personeel van verschillende zorginstellingen gemobiliseerd om te reageren op de voortdurende verslechtering van hun werkomstandigheden.

De minister van Volksgezondheid en de regering hebben de afgelopen jaren enkele honderden miljoenen euro’s bespaard op de begroting voor de gezondheidszorg. Deze maatregelen maken deel uit van een nieuw beleid inzake gezondheidsmanagement op federaal niveau, namelijk dat van de rentabiliteit. In dezelfde optiek is het management veranderd, wat bijdraagt aan de uitvoering van dit nieuwe prestatiebeleid. Het beheer van onze ziekenhuizen lijkt dus steeds meer op dat van een sector waar winst de regel is. In plaats van de menselijke, politieke en leidinggevende managers zien we alleen cijfers en boekhoudkundige tabellen. Voor hen zijn winstgevendheid en flexibiliteit de kernwaarden geworden van het beheer van onze gezondheidszorg.

We werken daarom steeds minder bemand, met steeds meer werk, onze contracten worden steeds onzekerder en onze salarissen stagneren. De zorg neemt af, de aandacht voor de patiënten neemt af, de wachtrijen worden langer en wachtrijen van de noodgevallen vullen zich aan.

Deze situatie is meer dan zorgwekkend. We vragen ons zelfs af hoe we het tot nu toe hebben volgehouden? Tegenwoordig zijn alle ziekenhuisdiensten, verpleeghuizen,…. in het beste geval oververhit, in het slechtste geval in een crisis. We zijn ons ervan bewust dat we het in dit tempo en onder deze omstandigheden niet lang vol zullen houden.

Wij werkers komen regelmatig fysiek en psychologisch uitgeput terug van ons werk. We hebben niet eens meer de voldoening van een goed uitgevoerde taak. We staan onder constante druk om altijd meer te doen met minder middelen. Al te vaak hebben we dus de bittere smaak dat we niet in staat zijn geweest om het beste te doen voor onze patiënten. We worden door het management geduwd om robots te worden! Van linnendienstmedewerkers, brancarddragers tot verpleegkundigen, we staan allemaal onder constante druk om het sneller en rendabeler te maken! Maar, wij maken geen producten, wij werken met mensen.

Deze mensen zijn de patiënten. Wij, de Belgische bevolking. Deze laatste heeft het recht om goed verzorgd te worden, ongeacht de sociale of culturele achtergrond, ongeacht het inkomensniveau! Vandaag weten we dat dit niet het geval is. In een gezondheidssysteem dat wordt omgevormd tot een marktsysteem, is het het systeem met de meeste middelen dat het beste te behandelen is! Tussen de chirurg die alleen opereert als we in een privékamer zijn en het ziekenhuis dat te veel geld vraagt, tussen de farmaceutische bedrijven die een fortuin vragen voor hun geneesmiddelen en de overheid die de vergoedingen afschaft, hebben we een systeem dat een steeds groter deel van de bevolking uitsluit.

Zo brengen onze overheden, managers en politici de marktdynamiek in de gezondheidszorg. Winstgevendheid, financiële druk, bezettingsgraad van de bedden, rationalisatie van de zorg, kwaliteitsdifferentiatie naar gelang van de betaling, conditionering van de financiering op basis van de kwantificering van de handelingen, enz. enz. enz. enz. enz. De regering berekent om elke cent op onze gezondheid te besparen.

Daarom wilden wij u, die op onze kosten geld sparen, met deze petitie duidelijk maken dat uw beleid onmenselijk is en dat patiënten en verzorgers de eerste slachtoffers zijn van uw beslissingen. Omdat we vandaag de dag inderdaad in gevaar zijn en vooral de patiënten in gevaar zijn!

Tot slot moet u weten dat wij ons inzetten voor de gezondheid en dat wij werkelijk bereid zijn om in deze sector te werken, maar niet meer tegen elke prijs. Het is dringend noodzakelijk om de menselijke waarde weer centraal te stellen in onze zorgen! Mensen zijn geen getallen! En om de mens te genezen hebben we tijd nodig! De kwaliteit van de zorg begint met de tijd, een goed onthaal en een goede klinische evaluatie. De zorg voor een patiënt moet een bevoorrecht moment blijven, een moment van luisteren. We willen tijd hebben om op humane wijze voor patiënten te zorgen en om uit de logica van kettingreacties te komen. Wij zijn van mening dat het tijd is om onze gezondheidszorg te herfinancieren en onze bedrijven weer aantrekkelijk te maken door gezonde werkomstandigheden, stabiele contracten en salarisverhogingen.

Wij nodigen daarom de hele bevolking, maar ook patiënten-, beroeps-, vakbonds- en verenigingsorganisaties, enz. uit om deze petitie te ondertekenen en te eisen:  

* Herfinanciering van de gezondheidszorg

* De inzet van meer personeel om de kwaliteit van de zorg voor iedereen te waarborgen.

* Een salarisverhoging voor alle beroepen in de gezondheidszorg

* Een echt beleid van welzijn op het werk en een einde aan onmenselijk management

Wij stellen ook voor dat alle ondertekenaars een voorstel doen:

* deze oproep en petitie op zo groot mogelijke schaal te verspreiden

* om deel te nemen aan onze grote algemene vergadering op 13 september 2019 om 18.00 uur. In de Congresstraat 17 te Brussel. Dit laatste zal de gelegenheid zijn om dit najaar een grote nationale mobilisatiedag voor te bereiden rond de slogan van “herfinanciering van de gezondheidszorg”.

Vanwaar komt deze oproep ? Wat is “La santé en lutte”?

Wij zijn verpleegkundigen, verloskundigen, artsen, brancarddragers, verpleegkundige assistenten, linnendienst, catering, huishouding, technici, secretaresses, laboratoriumtechnici, ambulancechauffeurs, patiënten, enz. Wij zijn ook burgers en willen een gezondheidsstelsel dat gebaseerd is op mensen en niet op financiële rentabiliteit. Onze vergaderingen zijn zowel democratisch als collectief. Eén lid, één stem. Het staat open voor alle personen en organisaties die zich willen mobiliseren. Om bij ons te komen is eenvoudig: volg ons op facebook “La santé en lutte”, stuur ons een e-mail naar lasanteenlutte@gmail.com