uw winst, onze doden

Terug naar de tekst die we bij onze actie van 14 juni hebben voorgelezen:

“Vandaag keren we het bezuinigingsbeleid in Brussel, Charleroi en Luik de rug toe.

Het opzetten van deze bijeenkomsten is geen eenvoudige opgave geweest. We hadden te maken met de druk van de burgemeesters Close en Prévot die, in een tijd waarin de samenleving als geheel uit de lockdown komt, waarin de regering ons aanmoedigt om weer aan het werk te gaan en te consumeren, ons het zwijgen opleggen door een verbod op demonstraties.

Winkels zijn overvol, het openbaar vervoer ook, het werk wordt hervat zonder dat er per se gezondheidsmaatregelen worden gegarandeerd, de staat denkt zelfs aan het heropenen van de grenzen en wij zouden moeten zwijgen en onze woede moeten inhouden.

De burgemeesters Close en Prévot verboden daarom onze bijeenkomsten, maar wij zijn hier vandaag!

Wij zijn hier omdat onze strijd legitiem is.

We hebben geen gezondheidsadvies nodig van een regering die op alle fronten heeft gefaald. Die heeft nagelaten onze ouderen te beschermen, die de verzorgers heeft blootgesteld door geen adequate beschermingsmiddelen te verstrekken, die de eerstelijnswerkers in gevaar heeft gebracht, die niet in staat is geweest een massale screening uit te voeren, die de gezondheidszorg jarenlang ondergefinancierd heeft, en die daardoor haar eigen bevolking in gevaar brengt.

Al jaren zijn wij allemaa, brancardiers, onderhoudspersoneel, technici, verpleegkundigen, zorgassistenten, artsen, patiënten, familie van patiënten en alle betrokkenen, getuige van de politieke keuzes die leiden tot de langzame doodsstrijd van de sociale zekerheid en de achteruitgang van de kwaliteit van de gezondheidszorg in België.

Het is het neoliberale beleid dat verantwoordelijk is voor dit lijden dat we allemaal rechtstreeks meemaken.

We zijn in de eerste plaats getuigen van onze eigen uitputting.

Wij die het maximum geven aan onze patiënten ondanks het gebrek aan middelen.

We zijn getuige van sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden als we die dag met meer waren geweest, als we de juiste apparatuur, de juiste voorschriften en het juiste aantal zorgverleners hadden gehad.

We zijn getuige van medische complicaties die niet zouden moeten plaatsvinden, als de gezondheidszorg maar goed gefinancierd was.

We zijn getuige van een tekort aan personeel dat ons soms leidt naar het vergeten van onze menselijkheid, die essentieel is voor onze beroepen.

We zijn getuige van het gebrek aan loon dat ons dwingt om elke euro aan het eind van de maand twee keer om te draaien.

We zijn getuige van de precaire situatie van de bevolking, die maar al te vaak gedwongen wordt haar zorg uit te stellen.

We zijn getuige van de onwaardige omstandigheden waarin onze ouders en grootouders leven.

We zijn getuige van het gebrek aan geschikte plaatsen en zorg voor ouderen en geesteszieken.

Tot slot zijn we getuige van de moeilijke toegang tot de zorg voor mensen zonder papieren.

Als getuigen hebben wij dus de verantwoordelijkheid om dit aan te klagen!

De rode draad in de beslissingen van de opeenvolgende regeringen is eenvoudig: vermarkting en privatisering van de verschillende takken van de sociale zekerheid.

Achter zinnen als “het budget van de sociale zekerheid is aan het ontaarden”, “we moeten bezuinigen om de overheidsschuld af te lossen” of “de gezondheidszorg is duur”, proberen ze ons te doen geloven dat ze geen keus hebben en dat we dit zullen moeten accepteren.

We weten dat dit niet waar is en blijven erbij : gezondheid is geen aanpassingsvariabele en zal dat ook nooit zijn!

Verminder de uitgaven op bewapening, bestrijd belastingontduiking, verhoog de belastingen op kapitaal, beperk de hoge salarissen!

Pas alles aan wat niet in levens betaald kan worden, alles wat niet in gezondheid kan worden betaald, alles wat niet in kwaliteit van leven kan worden betaald.

Maar de sociale zekerheid moet worden versterkt!

De Covid-19 pandemie heeft bewezen dat je de gezondheidszorg niet kunt onderfinancieren zonder het risico te lopen te doden. Gebrek aan voorbereiding, het fiasco van het beschermend materiaal, valse beloften van screening, traag beheer… Al verklaren deze mislukkingen niet alles, ze zijn op zijn minst verantwoordelijk voor een reële oversterfte, vooral in de rusthuizen en onder zorgverleners. Dit is onaanvaardbaar!

De Covid19 pandemie veranderde ook het machtsevenwicht.

Vandaag de dag zijn we ons met steeds meer bewust van het lijden in ziekenhuizen en rusthuizen.

Steeds meer onder ons vragen om erkenning voor het personeel in de gezondheidszorg door middel van hogere salarissen en meer personeel.

Steeds meer van ons vragen om de financiering van de sociale zekerheid te baseren op de behoeften van de bevolking en niet op de besparingen die zogenaamd moeten worden gerealiseerd.

We zijn nu vastbesloten om de logica te veranderen! En we zullen niet stoppen totdat we krijgen wat de norm zou moeten zijn: duurzame financiering en beheer van de gezondheidszorg door werknemers en patiënten.

Tot die tijd zullen we alles doen wat nodig is om de waardigheid van ons allemaal te verdedigen. We zijn, onder andere, van plan om de straat op te blijven gaan, maar ook om een klacht in te dienen tegen degenen die ons in gevaar hebben gebracht!

Inderdaad, een klacht tegen de Belgische regering wordt volgende week gelanceerd en zal een inspanning van iedereen vergen!

De staat zal zich moeten verantwoorden om ons in gevaar te hebben gebracht!

Bedankt voor uw komst vandaag!

Laten we onze banen en de straat terugnemen.

Laten we onze Franse collega’s steunen die dezelfde problemen hebben als wij en die deze dinsdag 16 juni zullen mobiliseren!

Laten we met nog meer zijn op 13 september voor de Grande Manifestation de la Santé-Grote Betoging voor Gezondheid !

De strijd, onze strijd, begint vandaag voor onbepaalde tijd!

Onze strijd zal leiden tot de overwinning, omdat hij ons allemaal aangaat, omdat hij rechtvaardig is en omdat hij mooi is!

Tegen onze leiders zeggen we: Uw beleid is voorbestemd om te verdwijnen, want het schaadt de meesten en dient slechts een klein aantal bevoorrechten!

LANG LEVE DE ZORG IN ACTIE!

LANG LEVE DE VOLKSSTRIJD!