Nationale Algemene Vergadering van La santé en lutte !

We kijken uit naar uw komst op 15 oktober om 19.00 uur voor de Nationale Algemene Vergadering van La santé en lutte. Deze Algemene Vergadering zal een gelegenheid zijn om onze realiteiten uit te wisselen, de balans op te maken en de voortzetting van de beweging voor te bereiden na een vrij succesvolle Grote Manifestatie, we kunnen het zeggen, dank aan jullie allemaal!

Tri Postal. Avenue Fonsny 48, 1060 Saint Gilles.

https://www.facebook.com/events/333187841131669/

uw winst, onze doden

Terug naar de tekst die we bij onze actie van 14 juni hebben voorgelezen:

“Vandaag keren we het bezuinigingsbeleid in Brussel, Charleroi en Luik de rug toe.

Het opzetten van deze bijeenkomsten is geen eenvoudige opgave geweest. We hadden te maken met de druk van de burgemeesters Close en Prévot die, in een tijd waarin de samenleving als geheel uit de lockdown komt, waarin de regering ons aanmoedigt om weer aan het werk te gaan en te consumeren, ons het zwijgen opleggen door een verbod op demonstraties.… Full text

LEVE DE STRIJD!

Honderden mensen in Charleroi, Brussel, Luik en Namen, om te vechten voor herfinanciering!

Gisteren kwamen we met honderden bijeen in Charleroi, Brussel, Luik en Namen om de herfinanciering van de gezondheidszorg te verdedigen en het beleid van de regering tijdens de Covid-19-crisis af te keuren.

Deze bijeenkomsten zijn overal uitstekend verlopen, ondanks de druk van de politie. Het recht om te demonstreren, dat onder andere is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, is een van de meest fundamentele rechten in een democratie.… Full text

IN HET ZICHT VAN DE TWEEDE GOLF, WIL DE STAAT ONS OPEISEN.

Nadat de regering van plan was de bedrijven en de industrie in een geforceerd tempo te deconficeren, zonder zich te houden aan de termijnen voor het meten van de effecten, bereidt ze zich nu voor op de komst van de tweede golf met de vordering van het personeel in de gezondheidszorg!

Het anticipatiebeleid van de overheid bestaat immers niet uit het massaal screenen van de bevolking of het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen aan de bevolking, of zelfs het afremmen van de eetlust van de aandeelhouders, maar uit het voorbereiden van de gezondheidszorg op het zeer waarschijnlijke optreden van een tweede golf.… Full text